Algemene voorwaarden van de Boomerang Club

Geldig vanaf 1 juli 2016

Deelnamevoorwaarden Boomerang Club

Het Boomerang Club bonusprogramma ('Boomerang Club') beloont uw loyaliteit. De beheerder en uitgever van de Boomerang Club is Eurowings Aviation GmbH, Von-Gablenz-Str. 2-6, 50679 Keulen, Duitsland ('Eurowings Aviation').

Naast de algemene vervoersvoorwaarden van Eurowings GmbH ('Eurowings'), gelden de volgende regels voor het verkrijgen en inwisselen van miles en voor de algemene uitvoering van de Boomerang Club:

 • 1.1. Wie komt in aanmerking voor deelname?

  Deelname is voorbehouden aan individuele natuurlijke personen vanaf twee jaar oud die woonachtig zijn in een land waarin de Boomerang Club wordt aangeboden.

  Als woonplaats geldt de werkelijke fysieke verblijfplaats (bijv. hoofdwoning) van de deelnemer, die dit op verzoek van Eurowings Aviation moet kunnen aantonen.

  1.2. Start deelname

  Na het aanmaken van een gebruikersprofiel op de door Eurowings GmbH beheerde website www.eurowings.com en na ontvangst van een aanvraag tot deelname aan de Boomerang Club verstrekt Eurowings Aviation een persoonlijk lidmaatschapsnummer dat per e-mail naar de aanvrager wordt gestuurd. De deelname gaat in op het moment dat de aanvrager deze e-mail ontvangt. Er kan slechts één Boomerang Club-account per persoon worden geopend. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op toelating tot de Boomerang Club. Eurowings Aviation kan zonder opgave van redenen deelname aan de Boomerang Club weigeren.

  1.3. Miles & More

  Eurowings Aviation is een partnerbedrijf van het frequentflyer-programma Miles & More. De klanten van Eurowings hebben bijgevolg de mogelijkheid om miles te sparen voor Miles & More in plaats van voor de Boomerang Club of om miles in te wisselen voor diensten van Eurowings. De beheerder en uitgever van het bonusprogramma Miles & More is Miles & More GmbH. Het sparen en inwisselen van Miles & More-miles wordt daarom geheel bepaald door de deelnamevoorwaarden van Miles & More, die beschikbaar zijn op internet op miles-and-more.com.

 • 2.1. Algemeen

  De rekenkundige basis van de Boomerang Club bestaat uit miles die op het Boomerang Club-account van de deelnemer bij- en afgeschreven worden. De miles kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk vermeld staan in de deelnamevoorwaarden of andere informatie voor klanten. Bonuspunten en miles van andere programma's kunnen niet worden omgezet in Boomerang Club-miles.

  De miles en het Boomerang Club-account zijn niet overdraagbaar. Omzetting in contanten en uitbetaling is evenmin mogelijk. Miles kunnen alleen worden gespaard voor diensten die aan de deelnemer zelf moeten worden verleend.

  2.2. Accountsaldo

  De deelnemer kan het actuele saldo van zijn of haar Boomerang Club-account opvragen via eurowings.com. Op het account worden naast het actuele accountsaldo ook de recente mutaties weergegeven. Het actuele accountsaldo wordt alleen toegestuurd via de regelmatig gepubliceerde newsletter. Het actuele accountsaldo ontvangen per post, e-mail of fax of telefonisch opvragen, is niet mogelijk.

  2.3. Miles sparen

  Miles sparen is mogelijk vanaf het moment dat het lidmaatschap ingaat. Vluchten of diensten van partners die al geboekt of gebruikt werden voordat Eurowings Aviation de deelname heeft bevestigd, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

  Het aantal miles dat wordt bijgeschreven, hangt af van de programmavoorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de dienst wordt gebruikt. Miles worden uitsluitend bijgeschreven voor diensten die de deelnemer zelf heeft gebruikt. Eurowings Aviation biedt deelnemers aan de Boomerang Club ook de mogelijkheid om bij bepaalde partnerbedrijven miles te sparen. Op deze bedrijven heeft Eurowings Aviation geen invloed. Eurowings Aviation is daarom niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de diensten van het partnerbedrijf (bijv. vluchten, hotelovernachtingen, huurauto's) en de goede uitvoering van de overeenkomst. Verder zijn de algemene voorwaarden van het desbetreffende partnerbedrijf van toepassing.

  2.3.1. Vluchten met partner-airlines

  Onder voorbehoud van artikel 2.3.4 en 2.3.5 worden voor elke volledig betaalde vlucht (enkel traject) met Boomerang Club partner-airlines miles bijgeschreven op het account van de deelnemer. Het aantal miles dat toegekend wordt voor een enkele reis hangt af van de vluchtdatum en wordt dagelijks gepubliceerd op het moment van de boeking. In de regel worden er 10 miles per aankoopschijf van een hele euro toegekend.

  2.3.2 Diensten van partners

  Onder voorbehoud van artikel 2.3.4 en 2.3.5 worden voor elk betaald verblijf dat wordt geboekt in een partnerhotel voor een tarief dat bij het sluiten van de logiesovereenkomst officieel in aanmerking komt voor miles, worden op het account van de deelnemer miles bijgeschreven nadat het partnerbedrijf heeft meegedeeld van welke diensten gebruik is gemaakt. Meerdere opeenvolgende overnachtingen gelden als 'één verblijf'. Hetzelfde geldt als een deelnemer na het uitchecken binnen één dag weer incheckt in hetzelfde hotel.
  Onder voorbehoud van artikel 2.3.4 en 2.3.5 worden voor elke betaalde autohuur bij een autoverhuurpartner voor een tarief dat bij het sluiten van de huurovereenkomst officieel in aanmerking komt voor miles, worden op het account van de deelnemer miles bijgeschreven nadat het partnerbedrijf heeft meegedeeld van welke diensten gebruik is gemaakt. Het aantal bijgeschreven miles wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Onder 'huren' wordt verstaan: de huur van een voertuig voor minstens één dag, of van verschillende voertuigen op opeenvolgende dagen, bij één of meer vestigingen van een autoverhuurpartner op dezelfde locatie.

  Voor het gebruik van diensten van andere partnerbedrijven zoals vermeld op eurowings.com, worden ook miles bijgeschreven. Het aantal bijgeschreven miles wordt afzonderlijk bekend gemaakt.

  2.3.3 Eurowings-creditcards met mogelijkheid tot miles sparen

  Bij gebruik van door Barclaycard uitgegeven creditcards die samen met Eurowings Aviation worden aangeboden ('Eurowings-creditcards') kan de creditcardhouder miles sparen voor bepaalde transacties die worden uitgevoerd met de creditcard en deze laten bijschrijven op zijn Boomerang Club-account. Het aantal miles dat de creditcardhouder ontvangt, is terug te vinden in het tarievenoverzicht van de desbetreffende creditcards. Voor de volgende transacties worden geen miles bijgeschreven op een Boomerang Club-account: jaarbijdragen, overmakingen naar en van de cardrekening, geldopnames, transacties die als contanten aangemerkt worden (bijv. casino-/goktransacties), rente en kosten alsook transacties die ongedaan worden gemaakt door annulering, opzegging, herroeping en dergelijke. Hetzelfde geldt voor transacties die worden uitgevoerd wanneer Barclaycard de creditcardhouder heeft verboden de creditcard te gebruiken of de creditcardhouder nog meer dan één termijn geheel of gedeeltelijk open heeft staan. De welkomstbonus wordt niet bijgeschreven wanneer de creditcardhouder de laatste 12 maanden voorafgaand aan het openen van de creditcardrekening al houder van een Eurowings-creditcard was. Een gedetailleerde opsomming van de transacties waarvoor geen miles worden bijgeschreven op het Boomerang Club-account, is terug te vinden in het tarievenoverzicht van Barclaycard.

  2.3.4 Uitsluiting van miles

  Voor diensten met voor de reisindustrie gereduceerde tarieven (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP's etc.), voor groepsboekingen (JR), voor premies en gratis vluchten worden geen miles toegekend. Sinds 15.05.2016 (boekingsdatum) geven ook langeafstandsvluchten binnen het BASIC-tarief recht op miles.

  2.3.5 Bijschrijfprocedure

  Miles worden automatisch op het account van de deelnemer bijgeschreven als bij het boeken van de dienst die in aanmerking komt voor miles het persoonlijk lidmaatschapsnummer wordt aangegeven. Voor vluchtdiensten van Eurowings (incl. maatschappijen die vluchten uitvoeren in opdracht van Eurowings) kan het nummer achteraf aan de boeking worden toegevoegd als de deelnemer vóór aanvang van de vlucht zijn boeking weer oproept bij eurowings.com en het Boomerang Club-nummer opgeeft.

  De miles voor diensten van partner-airlines worden binnen 48 uur na gebruikmaking van de dienst (vluchtdatum) op het account van de deelnemer bijgeschreven. Het bijschrijven van miles voor diensten van partnerbedrijven geschiedt meestal binnen 10 werkdagen na het einde van de maand waarin de dienst is gebruikt.

  Niet-automatisch gegenereerde miles voor diensten van partner-airlines kunnen tot 6 maanden na gebruikmaking van de diensten op het account van de deelnemer worden bijgeschreven. Dit kan zowel via eurowings.com als via het callcenter. In dit geval heeft Eurowings Aviation de volledige boekingscode van de betreffende boeking(en) nodig. Eurowings behoudt zich het recht voor om voorlegging van de oorspronkelijke boekingsbevestiging samen met de instapkaarten van de deelnemers te vragen. Het kan tot 3 weken duren voordat de punten zijn bijgeschreven.

  Niet-automatisch gegenereerde miles voor diensten van partnerbedrijven moeten achteraf worden aangevraagd bij het partnerbedrijf. Miles voor deze diensten worden alleen bijgeschreven na kennisgeving van het partnerbedrijf over de diensten die gebruikt werden. Eurowings Aviation is niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door het partnerbedrijf. Voor niet-volledig betaalde, niet-opgenomen, terugbetaalde of onrechtmatig gebruikte diensten worden geen miles achteraf bijgeschreven.

  2.4. Inwisselen van miles

  2.4.1 Algemeen

  Elke deelnemer kan miles inwisselen voor premievluchten bij Eurowings zodra zijn Boomerang Club-account over voldoende saldo beschikt. Voorwaarde is dat er premievluchten beschikbaar zijn in overeenstemming met artikel 2.4.3. Aanbiedingen voor premievluchten en het bijbehorende vereiste aantal miles worden bekend gemaakt op eurowings.com. Het vereiste aantal miles wordt bij het boeken van de premievlucht afgeschreven van het account van de deelnemer.

  2.4.2 Premievluchten boeken

  Premievluchten voor een BASIC-product, SMART-product of BEST-product kunnen online geboekt worden op eurowings.com of via de Boomerang Hotline.

  Het vereiste aantal Boomerang Club-miles voor premievluchten is terug te vinden in het overzicht op eurowings.com.

  Een premievlucht moet in het algemeen minstens 2 dagen voor de gewenste vluchtdatum worden geboekt. Premievluchten bijboeken voor derden en begeleiders is ook mogelijk. Voorwaarde is dat er premievluchten beschikbaar zijn in overeenstemming met artikel 2.4.3. 

  2.4.3 Beschikbaarheid van premievluchten

  De beschikbaarheid van premievluchten kan in principe variëren, afhankelijk van de datum, het seizoen en de bestemming. Het is ook mogelijk dat er op bepaalde tijdstippen geen premievluchten beschikbaar zijn. Er bestaat geen recht op het boeken van een premievlucht op een bepaalde vlucht en datum.

  2.4.4 Belastingen, toeslagen en administratiekosten voor premievluchten

  Alle bijkomende kosten, zoals belastingen (bijv. luchthavenbelastingen, veiligheidsheffingen), toeslagen (bijv. verzekeringstoeslagen) en administratiekosten (bijv. omboekingskosten) verbonden aan de uitgifte of het gebruik van een premievlucht, zijn voor rekening van de deelnemer. Informatie over de hoogte van belastingen, toeslagen en eventuele administratiekosten is ter inzage beschikbaar op eurowings.com.

  Eurowings Aviation heft geen forfaitaire belasting op de uitgekeerde voordelen op grond van § 37a van de Duitse wet Inkomstenbelasting (EStG). De Boomerang Club-deelnemer moet de voordelen, die zijn uitgekeerd zoals bedoeld in §3 Nr. 38 EStG, in bepaalde gevallen opgeven op zijn persoonlijke inkomstenbelastingaangifte.

  2.4.5 Omboeken van premievluchten

  Premievluchten kunnen worden omgeboekt op eurowings.com of bij de Boomerang Hotline. Omboeking naar een andere geplande vluchttijd is mogelijk op voorwaarde dat er premievluchten beschikbaar zijn op de nieuwe gewenste vlucht. Wijziging van de geboekte route is niet mogelijk. De kosten voor omboekingen, naamswijzigingen etc. zijn beschikbaar in het tarievenoverzicht op eurowings.com. Als overboeking naar een andere premievlucht niet mogelijk is, vervalt de premievlucht. Premievluchten bijboeken voor derden en begeleiders is ook mogelijk. Bovendien is het mogelijk om het ticket achteraf via de Boomerang Hotline aan een andere persoon over te dragen. Naamswijzigingen opgeven is mogelijk zolang de web-check-in geopend is voor vertrek onder vermelding van de boekingscode. Als er meerdere trajecten geboekt zijn op één boeking, let er dan op dat een transfer van passagiers alleen mogelijk is zolang de web-check-in geopend is voor de geplande vertrektijd van het eerste (oorspronkelijke) traject.

  2.5. Geldigheidsduur van miles

  Miles die niet binnen 24 maanden na bijschrijving op het Boomerang Club-account worden verzilverd voor een premie, komen aan het einde van de vierentwintigste maand automatisch te vervallen. De vervallen miles worden automatisch verwijderd van het Boomerang Club-account van de deelnemer. Er wordt regelmatig verwezen naar de datum en omvang van miles die vervallen, zowel bij de toegang tot het Boomerang Club-account in het gebruikersprofiel op www.eurowings.com als in de periodieke nieuwsbrief, indien de deelnemer hierop is geabonneerd.

  Miles van houders van Eurowings creditcards blijven geldig tot ze automatisch komen te vervallen bij opzegging van de Eurowings creditcards; met betrekking tot de miles van houders van Eurowings creditcards geldt bij opzegging van de overeenkomst middels de deelname aan de Boomerang Club eveneens artikel 3.1.

 • 3.1. Opzegging

  Beide partijen kunnen de contractuele relatie te allen tijde schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken opzeggen. Voor de afhandeling van de deelname na een opzegging blijven de deelnamevoorwaarden onverminderd van kracht. Nadat de deelname is beëindigd, heeft de deelnemer geen recht meer om miles te sparen.

  De resterende miles die op het moment van beëindiging van de deelname nog op het account staan, kunnen nog tot 12 maanden vanaf de datum van beëindiging van de deelname worden ingewisseld voor premiediensten, op voorwaarde dat ze niet op andere wijze vervallen volgens artikel 2.5.

  In het geval van een buitengewone opzegging door de beheerder, kunnen de resterende miles die op het moment van beëindiging van de deelname op het account staan, nog tot 6 maanden vanaf de datum van beëindiging van de deelname worden ingewisseld voor premiediensten, op voorwaarde dat ze niet op andere wijze vervallen volgens artikel 2.5.

  Eurowings Aviation zal het account van de deelnemer na afloop van de hiervoor genoemde periodes sluiten. De op dat moment resterende miles komen te vervallen.

  3.2. Beëindiging van het programma

  Eurowings Aviation behoudt zich het recht voor om op welk tijdstip dan ook de Boomerang Club te beëindigen, door een ander programma te vervangen of over te dragen naar een ander programma van derden. Voor deze gevallen gelden dan de bepalingen van een opzegging door Eurowings Aviation conform artikel 3.1. Indien het programma wordt overgedragen naar een programma van een derde, heeft de deelnemer het recht om bezwaar hiertegen aan te tekenen conform de wettelijke voorschriften.

 • 4.1. Aansprakelijkheid

  Eurowings Aviation is in geval van opzet en grove nalatigheid evenals dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid onbeperkt aansprakelijk voor schade die door Eurowings Aviation of zijn agenten wordt berokkend aan de deelnemers in verband met hun deelname. Bij enigszins nalatige inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid voor materiële of financiële schade beperkt tot de omvang van de voorzienbare, typisch optredende schade. Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting die moet worden nagekomen om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te kunnen maken en waarop de deelnemer moeten kunnen vertrouwen dat ze wordt nagekomen. Met uitzondering van aanspraken uit hoofde van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid is elke verdere aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten.

  4.2. Gegevensbescherming

  4.2.1. Bij het aanmaken van het gebruikersprofiel in het kader van de aanmelding verzamelt Eurowings GmbH als beheerder van de website eurowings.com persoonlijke informatie (bijv. naam, voornaam, adres en e-mailadres). Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie op de website vindt u in onze algemene informatie over gegevensbescherming, die beschikbaar is op de website onder "Gegevensbescherming".

  4.2.2. Eurowings Aviation, als beheerder en uitgever van de Boomerang Club, maakt ook (naast Eurowings GmbH als beheerder van de website) gebruik van het in het kader van de aanmelding aangemaakte gebruikersprofiel en de hierbij verzamelde persoonlijke informatie. Daarnaast verzamelt Eurowings Aviation tijdens de aanmelding en uitvoering van de Boomerang Club verdere persoonlijke informatie die tevens uitsluitend wordt verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van het programma. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden voor zover dit nodig is om onze verplichtingen jegens u in verband met de Boomerang Club na te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die onze partners en dienstverleners nodig hebben voor het bijschrijven van miles, het afhandelen van vragen van klanten of in het kader van communicatie over het programma. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dat doel en worden niet opgeslagen door derden of gebruikt voor marketingdoeleinden.

  4.2.3. Als u zich voor de Boomerang Club aanmeldt, bent u vrij om uw voorkeuren al dan niet te verstrekken. Registratie is ook mogelijk zonder deze gegevens. Uw voorkeuren worden in het verdere verloop alleen intern en anoniem voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons aanbod gebruikt. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

  4.2.4. Buiten het programma gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd tijdens de registratie bij de Boomerang Club. In dat geval kunt u per post, e-mail of telefoon informatie ontvangen over interessante acties en aanbiedingen.

  4.2.5. U kunt uw toestemming voor het verdere gebruik van uw gegevens op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. Dit kunt u schriftelijk doen via Eurowings Aviation GmbH, Abteilung Datenschutz, Germanwings-Str.1, 51147 Keulen, Duitsland.

  4.3. Wijziging van het programma of de deelnamevoorwaarden

  Eurowings Aviation behoudt zich het recht voor om de algemene deelnamevoorwaarden, de premies, de premieniveaus of andere processen die worden beschreven in de documentatie van het Boomerang Club programma te wijzigen of aan te vullen voor zover de deelnemers hierdoor niet te kwader trouw benadeeld worden. Schadeclaims van deelnemers tegen de beheerders wegens wijzigingen die wettelijk vereist zijn voor een bepaald land, zijn uitgesloten.
  Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden worden schriftelijk meegedeeld. Zij worden als goedgekeurd beschouwd als een deelnemer niet binnen twee maanden na de bekendmaking schriftelijk bezwaar indient. Dit gevolg wordt specifiek vermeld bij de mededeling. Wanneer een deelnemer van het programma bezwaar maakt tegen de programmawijziging, kan zijn deelname in overeenstemming met artikel 3.1 van de deelnamevoorwaarden door gewone opzegging worden beëindigd.

  4.4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Alleen het Duitse recht is van toepassing. Voor handelaren is uitsluitend de rechtbank in Keulen bevoegd. Dit geldt ook wanneer de deelnemer geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft en geen wettelijke woonplaats heeft in de Europese Economische Ruimte (EER). Als de deelnemer een consument is met een woonplaats die buiten Duitsland, maar binnen de EER ligt, kan hij vorderingen naar keuze indienen in Keulen, Bondsrepubliek Duitsland, of bij een bevoegde rechtbank in het land waarin hij woonachtig is. Daarnaast kan een deelnemer zich voor gerechtelijke procedures wenden tot zijn algemeen bevoegde rechtbank of tot elke andere plaats waar zich een gerechtelijke jurisdictie bevindt. 

FAQ's over het thema: Boomerang Club

 • Alleen geregistreerde Boomerang Club-leden kunnen miles sparen. Lid worden kan heel eenvoudig via de volgende link: Aanmelden als lid.

  Miles verdienen is in principe alleen mogelijk met vluchten die het lid zelf uitvoert en die na aanmelding bij de Club worden geboekt. Voor met miles betaalde vluchten worden geen miles gegeven.

 • Lid worden van de Boomerang Club doet u heel eenvoudig online. Vul gewoon het Boomerang club anmeldformulier in en stuur het op.

 • Als u uw Boomerang Club-lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Richt uw kennisgeving met vermelding van uw lidnummer aan:

  Eurowings Aviation GmbH
  Boomerang Club
  Germanwings-Str. 1
  D-51147 Köln

  U kunt vanaf de opzegdatum geen miles meer sparen. Eventuele geldige miles op uw account kunt u nog tot 6 maanden na de opzegging verzilveren. De deelnamevoorwaarden blijven uiteraard van toepassing tijdens deze termijn.

  Na het verstrijken van deze termijn van 6 maanden wordt uw account gesloten en komen eventuele resterende miles te vervallen.

 • U kunt als Boomerang Club-lid miles sparen door bij elke boeking uw lidnummer te vermelden. Nadat de vlucht begonnen is, wordt het bijbehorende aantal miles automatisch bijgeschreven op uw persoonlijke account. Als u de geboekte vlucht niet maakt, ontvangt u er ook geen miles voor.

 • De beschikbaarheid van vluchten met gespaarde miles kan verschillen afhankelijk van de datum, het seizoen, de vraag en de bestemming. Daardoor is het dan ook mogelijk dat bepaalde verbindigen voor vluchten met gespaarde miles niet beschikbaar zijn. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het boeken van een vlucht met gespaarde miles op een bepaalde vlucht voor een bepaalde datum.

  Denk eraan dat u uw vlucht met gespaarde miles minstens twee dagen voor vertrek moet boeken.

We kunnen kinderen die op het moment dat de reis wordt ondernomen beneden de 12 jaar zijn, uiitsluitend vervoeren als zij samen met een gemachtigde, meerderjarige begeleider reizen. Kinderen en begeleider moeten via dezelfde boeking (hetzelfde boekingsnummer) zijn aangemeld. Indien dat niet het geval is, neem dan uiterlijk 3 dagen voor vertrek contact op met ons callcenter.

Indien de meerderjarige begeleider van het kind niet de voogd is, hebben wij schriftelijk toestemming van de ouders en/of voogd nodig. U kunt hiervoor het daarvoor bestemde formulier gebruiken. Zonder deze schriftelijke toestemming moeten wij helaas weigeren het kind te vervoeren.
Op directe verbindingen binnen Duitsland mogen kinderen vanaf 5 t/m 11 jaar bij Eurowings ook zonder begeleiding reizen (alleenreizende kinderen). Onze kindvriendelijke medewerkers zorgen ervoor dat alles goed gaat met uw kind en dat het veilig op de luchthaven van bestemming aankomt.

Baby's onder de 2 jaar hebben geen recht op een eigen zitplaats, maar worden met een lusgordel (loop belt) vastgegespt op de schoot van een volwassene.

Wij bieden wel een alternatief: het kind kan namelijk ook in een kinderzitje op een eigen stoel worden vervoerd. U kunt dit uitsluitend via ons callcenter of bij een onze balie op de luchthaven boeken. Boeking via het internet is in dit geval uitgesloten.

Verdere informatie over reizen met kinderen.

Opmerking: Hierbij geldt in principe de leeftijd op het moment dat de laatste geboekte vlucht begint.

We kunnen kinderen die op het moment dat de reis wordt ondernomen beneden de 12 jaar zijn, uiitsluitend vervoeren als zij samen met een gemachtigde, meerderjarige begeleider reizen. Kinderen en begeleider moeten via dezelfde boeking (hetzelfde boekingsnummer) zijn aangemeld. Indien dat niet het geval is, neem dan uiterlijk 3 dagen voor vertrek contact op met ons callcenter.

Indien de meerderjarige begeleider van het kind niet de voogd is, hebben wij schriftelijk toestemming van de ouders en/of voogd nodig. U kunt hiervoor het daarvoor bestemde formulier gebruiken. Zonder deze schriftelijke toestemming moeten wij helaas weigeren het kind te vervoeren.
Op directe verbindingen binnen Duitsland mogen kinderen vanaf 5 t/m 11 jaar bij Eurowings ook zonder begeleiding reizen (alleenreizende kinderen). Onze kindvriendelijke medewerkers zorgen ervoor dat alles goed gaat met uw kind en dat het veilig op de luchthaven van bestemming aankomt.

Baby's onder de 2 jaar hebben geen recht op een eigen zitplaats, maar worden met een lusgordel (loop belt) vastgegespt op de schoot van een volwassene.

Wij bieden wel een alternatief: het kind kan namelijk ook in een kinderzitje op een eigen stoel worden vervoerd. U kunt dit uitsluitend via ons callcenter of bij een onze balie op de luchthaven boeken. Boeking via het internet is in dit geval uitgesloten.

Meer informatie over reizen met kinderen.

Opmerking: Hierbij geldt in principe de leeftijd op het moment dat de laatste geboekte vlucht begint.

Vervoer van bagage

Aanduiding Service Korte- en middellangeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Langeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Lagere bagagetoeslag bij maximaal één afgegeven stuk bagage dat online of via ons callcenter wordt aangemeld BAG vanaf 8 € / £7 / 9 CHF / $9 / 216 CZK / 78 SEK / 72 NOK / 35 PLN / 2.478 HUF (afhankelijk van traject) vanaf 25 € / £22 / 27 CHF / $27 / 676 CZK / 244 SEK / 225 NOK / 108 PLN / 7.745 HUF / 110 AED / 1.110 THB
Bagagetoeslag bij maximaal één afgegeven stuk bagage dat op de luchthaven wordt aangemeld BAG (BM) 30 € / £27 / 33 CHF / $33 / 811 CZK / 293 SEK / 270 NOK / 130 PLN / 9.294 HUF (afhankelijk van traject) 60 € / £54 / 65 CHF / $65 / 1.621 CZK / 586 SEK / 539 NOK / 260 PLN / 18.588 HUF / 265 AED / 2.600 THB
Bagagetoeslag per extra afgegeven stuk bagage BAG 2 - 5
75 € / £67 / 81 CHF / $82 / 2.027 CZK / 733 SEK / 674 NOK / 325 PLN / 23.235 HUF 150 € / £134 / 163 CHF / $164 / 4.054 CZK / 1.466 SEK / 1.348 NOK / 651 PLN / 46.471 HUF / 662 AED / 6.400 THB
Toeslag voor extra bagage voor het eerste stuk bagage met max. 9 kg overgewicht XBA/XMA 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF 100 € / £89 / 108 CHF / $109 / 2.702 CZK / 977 SEK / 899 NOK / 434 PLN / 30.981 HUF / 441 AED / 4.300 THB
Toeslag voor extra bagage voor aanvullende stukken bagage met max. 9 kg overgwicht XBB-XBE/MBXME 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF 100 € / £89 / 108 CHF / $109 / 2.702 CZK / 977 SEK / 899 NOK / 434 PLN / 30.981 HUF / 441 AED / 4.300 THB
Transport van skibagage tot max. 30 kg (ski's/snowboard (max. 3 paar/stuks per persoon) incl. toebehoren zoals stokken en ski-/snowboardschoenen) (indien beschikbaar) SKI zonder toeslag zonder toeslag
Vervoer van sportwapens per stuk (incl. munitie) WEAP 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF niet beschikbaar
Vervoer van golfbagage per stuk GOLF 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF 100 € / £89 / 108 CHF / $109 / 2.702 CZK / 977 SEK / 899 NOK / 434 PLN / 30.981 HUF / 441 AED / 4.300 THB
Vervoer van fiets (veilig verpakt) per stuk
(verpakkingsmateriaal wordt niet door ons ter beschikking gesteld!) (indien beschikbaar)
BIKE 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF 100 € / £89 / 108 CHF / $109 / 2.702 CZK / 977 SEK / 899 NOK / 434 PLN / 30.981 HUF / 441 AED / 4.300 THB
Vervoer van volgende sportbenodigdheden:
bodyboards, surfboards, deltavlieger, duikuitrusting (indien beschikbaar)
SPEQ 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF 100 € / £89 / 108 CHF / $109 / 2.702 CZK / 977 SEK / 899 NOK / 434 PLN / 30.981 HUF / 441 AED / 4.300 THB

Opmerking: 

Voor boekingen met een etix®-ticketnummer en/of vluchten van Eurowings die zijn geboekt bij één van onze partners of via een reisbureau, kunnen de bagagevoorschriften verschillen. Gelieve te informeren bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of uw reisbureau.

Service voor passagiers met beperkte mobiliteit

Aanduiding Service Korte- en middellangeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Langeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Hulp bij aan en van boord gaan voor passagiers met beperkt zicht BLND zonder toeslag zonder toeslag
Hulp bij aan en van boord gaan voor doofstomme passagiers DEAF zonder toeslag zonder toeslag
Hulp voor moeilijk lopende passagiers op het platform WCHR zonder toeslag zonder toeslag
Hulp voor moeilijk lopende passagiers op de vliegtuigtrap WCHS zonder toeslag zonder toeslag
Het dragen van moeilijk lopende passagiers naar de zitplaats WCHC zonder toeslag zonder toeslag
Vervoer van een handaangedreven rolstoel WCMP zonder toeslag zonder toeslag
Vervoer van een gemotoriseerde rolstoel met droge accu WCBD zonder toeslag zonder toeslag
Vervoer van een assistentiehond Assistentiehond zonder toeslag zonder toeslag

Extra diensten

Aanduiding Service Korte- en middellangeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Langeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Servicetoeslag die bij een boeking of omboeking (vluchtdatum) zoals bedoeld in artikel 5.2.3 AVV via het call center, bij Airport Sales of via commerciële tussenpersonen, in rekening wordt gebracht ADD 20 € / £18 / 22 CHF / $22 / 540 CZK / 195 SEK / 180 NOK / 87 PLN / 6.196 HUF (per boeking, niet per persoon en traject) 20 € / £18 / 22 CHF / $22 / 540 CZK / 195 SEK / 180 NOK / 87 PLN / 6.196 HUF / 88 AED / 900 THB (per boeking, niet per persoon en traject)
Serviceheffing callcenter voor bijboeken van aanvullende services die online kunnen worden geboekt (bijv. bijboeking bagage) RAD 10 € / £9 / 11 CHF / $11 / 270 CZK / 98 SEK / 90 NOK / 43 PLN / 3.098 HUF (per boeking, niet per persoon en traject) 10 € / £9 / 11 CHF / $11 / 270 CZK / 98 SEK / 90 NOK / 43 PLN / 3.098 HUF / 44 AED / 500 THB (per boeking, niet per persoon en traject)
Omboekingstoeslag bij wijziging van de vluchtdatum zolang de web-check-in geopend is RBK 70 € / £62 / 76 CHF / $76 / 1.892 CZK / 684 SEK / 629 NOK / 304 PLN / 21.686 HUF excl. het verschil met de actuele vluchtprijs 90 € / £80 / 98 CHF / $98 / 2.432 CZK / 880 SEK / 809 NOK / 390 PLN / 27.882 HUF / 397 AED / 3.800 THB excl. het verschil met de actuele vluchtprijs
Naamswijziging per persoon per boeking NC1 70 € / £62 / 76 CHF / $76 / 1.892 CZK / 684 SEK / 629 NOK / 304 PLN / 21.686 HUF excl. het verschil met de actuele vluchtprijs
120 € / £107 / 130 CHF / $131 / 3.243 CZK / 1.173 SEK / 1.079 NOK / 521 PLN / 37.177 HUF / 529 AED / 5.100 THB excl. het verschil met de actuele vluchtprijs
Vervoer van huisdieren tot 8 kg, in geschikte transportbak
(wordt niet door ons ter beschikking gesteld!)
PETC 55 € / £49 / 60 CHF / $60 / 1.486 CZK / 538 SEK / 494 NOK / 239 PLN / 17.039 HUF (assistentiehond zonder toeslag) niet beschikbaar (assistentiehond beschikbaar, zonder toeslag)
Gereduceerde transactievergoeding per betaling met kredietkaart of paypal (bijv. aanschaf van tegoedbonnen) TAFR 2% van het te betalen bedrag (binnen Duitsland excl. Btw)
2% van het te betalen bedrag
Transactievergoeding voor betaling met kredietkaart of bij groepsboeking per persoon per traject
TAFG 2% van het te betalen bedrag (binnen Duitsland excl. Btw)
2% van het te betalen bedrag
Forfait voor kinderen tot 2 jaar, per deeltraject INF 19 € / £17 / 21 CHF / $21 / 513 CZK / 186 SEK / 171 NOK / 82 PLN / 5.886 HUF 75 € / £67 / 81 CHF / $82 / 2.027 CZK / 733 SEK / 674 NOK / 325 PLN / 23.235 HUF / 331 AED / 3.200 THB
Begeleiding van alleenreizende kinderen van 5 tot en met 11 jaar (UM-service) alleen in Duitsland en vanuit Duitsland naar Zürich of Wenen UM
50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF
niet beschikbaar
Vervoer van kinderwagens op het vliegveld, op de vliegtuigtrap, in het vliegtuig
Kinderwagens
zonder toeslag
zonder toeslag
Reservering zitplaats standaard (Stoel in het midden)
SEF vanaf 5 € / £4 / 5 CHF / $5 / 135 CZK / 49 SEK / 45 NOK / 22 PLN / 1.549 HUF
vanaf 8 € / £7 / 9 CHF / $9 / 216 CZK / 78 SEK / 72 NOK / 35 PLN / 2.478 HUF / 35 AED / 400 THB
Reservering zitplaats standaard (Stoel in het midden) bij een boeking achteraf via de luchthavenbalie SEF 10 € / £9 / 11 CHF / $11 / 270 CZK / 98 SEK / 90 NOK / 43 PLN / 3.098 HUF 15 € / £13 / 16 CHF / $16 / 405 CZK / 147 SEK / 135 NOK / 65 PLN / 4.647 HUF / 66 AED / 700 THB
Reservering zitplaats standaard (Gangpad of raam)
SEF vanaf 10 € / £9 / 11 CHF / $11 / 270 CZK / 98 SEK / 90 NOK / 43 PLN / 3.098 HUF
vanaf 18 € / £16 / 20 CHF / $20 / 486 CZK / 176 SEK / 162 NOK / 78 PLN / 5.576 HUF / 79 AED / 800 THB
Reservering zitplaats standaard (Gangpad of raam) bij een boeking achteraf via de luchthavenbalie SEF 20 € / £18 / 22 CHF / $22 / 540 CZK / 195 SEK / 180 NOK / 87 PLN / 6.196 HUF 30 € / £27 / 33 CHF / $33 / 811 CZK / 293 SEK / 270 NOK / 130 PLN / 9.294 HUF / 132 AED / 1.300 THB
Reservering zitplaats met meer beenruimte (in het BASIC-tarief, incl. hapje en drankje)
SEF vanaf 17 € / £15 / 18 CHF / $19 / 459 CZK / 166 SEK / 153 NOK / 74 PLN / 5.267 HUF (afhankelijk van traject)
vanaf 85 € / £76 / 92 CHF / $93 / 2.297 CZK / 831 SEK / 764 NOK / 369 PLN / 26.333 HUF / 375 AED / 3.600 THB
Reservering zitplaats met meer beenruimte (in het BASIC-tarief, incl. hapje en drankje) bij een boeking achteraf via de luchthavenbalie
SEF 35 € / £31 / 38 CHF / $38 / 946 CZK / 342 SEK / 315 NOK / 152 PLN / 10.843 HUF 90 € / £80 / 98 CHF / $98 / 2.432 CZK / 880 SEK / 809 NOK / 390 PLN / 27.882 HUF / 397 AED / 3.800 THB
Reservering zitplaats met meer beenruimte  (in het SMART-tarief, incl. hapje en drankje)
SEF vanaf 3 € / £3 / 3 CHF / $3 / 81 CZK / 29 SEK / 27 NOK / 13 PLN / 929 HUF (afhankelijk van traject)
vanaf 40 € / £36 / 43 CHF / $44 / 1.081 CZK / 391 SEK / 360 NOK / 174 PLN / 12.392 HUF / 176 AED / 1.700 THB
Reservering zitplaats met meer beenruimte  (in het SMART-tarief, incl. hapje en drankje) bij een boeking achteraf via de luchthavenbalie SEF 15 € / £13 / 16 CHF / $16 / 405 CZK / 147 SEK / 135 NOK / 65 PLN / 4.647 HUF 50 € / £45 / 54 CHF / $55 / 1.351 CZK / 489 SEK / 449 NOK / 217 PLN / 15.490 HUF / 221 AED / 2.200 THB
Extra Seat: vrije zitplaats naast eigen zitplaats (voor het vervoer van muziekinstrumenten die groter zijn dan een gitaar)   Extra ticket (bij boeking op dezelfde dag tot 24 uur hetzelfde tarief als eigen zitplaats, anders vluchttarief van de betreffende dag) Extra ticket (bij boeking op dezelfde dag tot 24 uur hetzelfde tarief als eigen zitplaats, anders vluchttarief van de betreffende dag)

Overige toeslagen

Aanduiding Service Korte- en middellangeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Langeafstand
(Heffing per persoon en traject)
Optie nemen
SYP 2 € / £2 / 2 CHF / $2 / 54 CZK / 20 SEK / 18 NOK / 9 PLN / 620 HUF
10 € / £9 / 11 CHF / $11 / 270 CZK / 98 SEK / 90 NOK / 43 PLN / 3.098 HUF / 44 AED / 500 THB
Administratieve toeslag bij geweigerde automatische afschrijving per boeking CBF 7,65 € / £7 / 8 CHF / $8 / 207 CZK / 75 SEK / 69 NOK / 33 PLN / 2.370 HUF
7,65 € / £7 / 8 CHF / $8 / 207 CZK / 75 SEK / 69 NOK / 33 PLN / 2.370 HUF / 34 AED / 400 THB
Omboekings- en annuleringskosten voor tarieven met Flex-optie, op basis van artikel 19.4.3 AVV
CXL/RBK
flex
75 € / £67 / 81 CHF / 82$ / 2.027 CZK / 733 SEK / 674 NOK / 325 PLN / 23.235 HUF
90 € / £80 / 98 CHF / $98 / 2.432 CZK / 880 SEK / 809 NOK / 390 PLN / 27.882 HUF / 397 AED / 3.800 THB

Alle informatie onder voorbehoud.

Gedetailleerdere informatie vindt u in onze Algemene Vervoersvoorwaarden.

Diensten

BASIC

Ons spaartarief

SMART

Ons standaardtarief

BEST

Ons comforttarief

Miles sparen - Boomerang Club of Miles & More

inclusief

inclusief

inclusief

Extra miles, incl.
HON Circle Miles

Snack & drankje

Vanaf 6 €

inclusief

inclusief

Catering à la carte

Stuk bagage van max. 23 kg

9 - 15 €
(afhankelijk van het traject)
bij online boeking

inclusief

inclusief

2de stuk bagage tot 23 kg

75 €
bij online boeking

75 €
bij online boeking

inclusief

Favoriete zitplaats
(Stoel in het midden)

8 €

inclusief

inclusief

Op de hele
Airbus-vloot in de rijen 1-3

Favoriete zitplaats
(Gangpad of raam)

12 €

inclusief

inclusief

Op de hele
Airbus-vloot in de rijen 1-3

Zitplaats met extra beenruimte
incl. snack & drankje

19 - 21 €
(afhankelijk van het traject
afhankelijk van beschikbaarheid

19 - 21 €
(afhankelijk van het traject
afhankelijk van beschikbaarheid

inclusief

Op de hele
Airbus-vloot

Vrije aangrenzende zitplaats

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Loungetoegang

kan niet bijgeboekt worden

Loungetoegang op geselecteerde
luchthavens voor HON, SEN en FTL

Loungetoegang op
geselecteerde
luchthavens

Gereserveerd handbagagevak

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Priority check-in

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Gebruik van de Security Fast Lane

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Op geselecteerde luchthavens

Omboeking

Tegen een meerprijs

Met Flex-optie gratis*

Met Flex-optie gratis*

Annulering

kan niet bijgeboekt worden

Met Flex-optie gratis*

Met Flex-optie gratis*

Bijboekbare services bijzondere bagage en sportbenodigdheden

Tegen een meerprijs**
(prijs afhankelijk van de service)

Tegen een meerprijs**
(prijs afhankelijk van de service)

Tegen een meerprijs**
(prijs afhankelijk van de service)

Legenda

 • inclusief
 • kan niet bijgeboekt worden
Diensten

BASIC

Ons spaartarief

SMART

Ons standaardtarief

BEST

Ons comforttarief

Miles sparen - Boomerang Club of Miles & More

inclusief

inclusief

inclusief

Miles, incl.
HON Circle Miles

SMART-Meals

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Een warme en koude maaltijd incl.

kan niet bijgeboekt worden

Catering à la carte

Sky-Meals
(Keuze uit menu's)

Sky-Meal vanaf 7,90 €

Bij te boeken bij de SMART-Meals

Catering à la carte

Catering à la carte

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Stuk bagage van max. 23 kg

30 €
bij online boeking

inclusief

inclusief

2de stuk bagage tot 23 kg

150 €
bij online boeking

150 €
bij online boeking

inclusief

Favoriete zitplaats
(Stoel in het midden)

10 €

inclusief

inclusief

Op de hele
Airbus-vloot in de rijen 1-3

Favoriete zitplaats 
(Gangpad of raam)

20 €

inclusief

inclusief

Op de hele
Airbus-vloot in de rijen 1-3

Zitplaats met extra beenruimte

90 €
afhankelijk van beschikbaarheid  

50 € 
Afhankelijk van beschikbaarheid

inclusief

Premiumstoel in het exclusieve gedeelte

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Meer beenruimte en een in diverse standen verstelbare rugleuning

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Loungetoegang

kan niet bijgeboekt worden

Loungetoegang op geselecteerde luchthavens voor HON, SEN en FTL

Loungetoegang op
geselecteerde
luchthavens

Gereserveerd handbagagevak

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Priority check-in
en boarding

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Gebruik van de Security Fast Lane

kan niet bijgeboekt worden

kan niet bijgeboekt worden

inclusief

Omboeking

Tegen een meerprijs

Met Flex-optie gratis*

Met Flex-optie gratis*

Annulering


Met Flex-optie gratis*

Met Flex-optie gratis*

Bijboekbare services bijzondere bagage en sportbenodigdheden

Tegen een meerprijs**
(prijs afhankelijk van de service)

Tegen een meerprijs**
(prijs afhankelijk van de service)

Tegen een meerprijs**
(prijs afhankelijk van de service)

Entertainment aan boord
Wings Entertain

9,90 € 
(te betalen aan boord)

9,90 € 
(te betalen aan boord)

inclusief

Internet aan boord
Wings Connect

Tegen een meerprijs 
(prijs afhankelijk van de service,
te betalen aan boord)

Tegen een meerprijs 
(prijs afhankelijk van de service, 
te betalen aan boord)

Tegen een meerprijs 
(prijs afhankelijk van de service, 
te betalen aan boord)

Legenda

 • inclusief
 • kan niet bijgeboekt worden

Voetnotenlijst

* Alleen bij te boeken tegen een meerprijs, gratis omboeking en annulering tot het einde van de vertrekdag mogelijk.

** Afhankelijk van beschikbaarheid. Sluiten

Om te voorkomen dat een formulier dat u wilt versturen, misbruikt wordt voor ongewenste e-mails (bijv. spam- of junk-mail), moet u een tekst overtypen. Zo kunnen we nagaan of het verzoek daadwerkelijk door u wordt verzonden en niet door een robot.

Wij vragen u om begrip voor het gebruik van het controleveld en om de tekens in de afbeelding over te typen in het lege tekstveld.

Mocht de afbeelding niet te zien zijn, controleer dan of met uw browserinstellingen afbeeldingen (format: .jpg) weergegeven kunnen worden. Gebruik indien nodig een andere browser, bijv. Internet Explorer.

We verzamelen en gebruiken uw e-mailadres in het kader van de nieuwsbrief om u berichten te sturen met informatie over interessante thema’s rondom Eurowings. Bovendien verwerken en gebruiken we het aangegeven e-mailadres om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen met betrekking tot de nieuwsbrief.

Als u via een link uit de nieuwsbrief op onze website terechtkomt, geeft u ons eveneens toestemming om uw IP-adres, geografische gegevens, webbeacons of vergelijkbare technologieën te verwerken en te gebruiken om te bepalen of de aan u voorgestelde aanbiedingen aan uw eisen voldoen.

We verwerken en gebruiken de op deze wijze overgedragen gegevens zolang u geregistreerd bent voor de nieuwsbrief. U kunt de verwerking en het gebruik van uw e-mailadres en verwerking ervan met het oog op de nieuwsbrief op elk moment intrekken. Klik hiervoor op de bijbehorende link in de e-mail. De gegevens worden vervolgens verwijderd.

Een etix®-ticket is een elektronisch ticket dat het papieren ticket vervangt. Het is een 13 karakters tellend nummer dat naast de boekingscode wordt gebruikt. U krijgt dit etix®-ticketnummer in bepaalde gevallen, bijv. als u een vlucht boekt via de website van Lufthansa of via een reisbureau. Het nummer wordt voor u in de etix®-database opgeslagen. U ontvangt uw instapkaart op vertoon van dit etix®-ticketnummer en een identiteitsbewijs.

U kunt deze vlucht volgen en altijd op de hoogte blijven van de actuele vluchtstatus.

De verbinding tussen ${originAirport} en ${destinationAirport} wordt door onze partner Condor uitgevoerd. U kunt deze vlucht direct bij deze luchtvaartmaatschappij boeken. Wilt u automatisch doorgestuurd worden naar Condor?

Wij hebben uw gegevens ontvangen. 

maar wij hebben uw gegevens niet ontvangen. Probeer het later nog een keer.

Kaart

De volgende kaart van het routenetwerk is niet geoptimaliseerd voor screen-readers. Om naar de content te gaan, kunt u gebruikmaken van bovenstaande zoekopdracht.

Er volgt een Europese kaart met luchthavens voor het kiezen van een traject. Met de pijltoetsen of de tabtoets kunt u door de lijst navigeren. Druk op ‘Enter’ om een luchthaven als luchthaven van vertrek of luchthaven van bestemming te selecteren.

Inhoud wordt geladen ...

Inhoud wordt geladen ...

Bij vluchten van, naar of via bepaalde landen* zijn luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht om gegevens via het 'Advance Passenger Information System' (APIS) te registreren en voor vertrek aan de betreffende instanties door te geven.

De volgende gegevens zijn vereist:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteland
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Gegevens identiteitsbewijs

Voor een reis naar de VS zijn aanvullende APIS-gegevens vereist:

 • Land van uw woonplaats
 • Luchthaven van aankomst
 • Volledig adres van de bestemming van uw reis (straatnaam, stad, postcode, deelstaat/provincie, land)   

Reizigers die online hebben geboekt, kunnen meteen na de boeking de gegevens invoeren. Ontbrekende gegevens kunnen ook op een later tijdstip in het gedeelte 'My Eurowings' nog worden opgegeven.

Om onnodige wachttijden bij de incheckbalies te voorkomen, raden wij u aan de APIS-gegevens zo vroeg mogelijk voor vertrek volledig via het online-formulier in te voeren.

Houd er a.u.b. rekening mee dat bij onvolledige gegevens u het recht om te reizen kan worden ontzegd.

Voetnotenlijst

* Groot-Brittannië, Verenigde Staten van Amerika, Mauritius, Dominicaanse Republiek, Thailand, Cuba

De web-check-in is momenteel alleen beschikbaar voor onze langeafstandsvluchten naar Mauritius. 
U kunt hier vanaf 72 uur voor vertrek online inchecken. De web-check-in sluit 90 minuten voor vertrek.

U kunt momenteel voor onze langeafstandsvluchten naar Miami, Orlando, Las Vegas, Seattle, Fort Myers, Bangkok, Phuket, Cancun, Havanna, Varadero, Punta Cana, Puerto Plata, Montego Bay, Cape Town, Windhoek helaas geen gebruikmaken van de web-check-in.
Ga hiervoor naar onze incheckbalies op de luchthaven. De balies gaan 3 uur voor vertrek open en sluiten 60 minuten voor de geplande vertrektijd.

De web-check-in is momenteel alleen beschikbaar voor onze langeafstandsvluchten naar Mauritius. 
U kunt hier vanaf 72 uur voor vertrek online inchecken. De web-check-in sluit 90 minuten voor vertrek.

U kunt momenteel voor onze langeafstandsvluchten naar Miami, Orlando, Las Vegas, Seattle, Fort Myers, Bangkok, Phuket, Cancun, Havanna, Varadero, Punta Cana, Puerto Plata, Montego Bay, Cape Town, Windhoek helaas geen gebruikmaken van de web-check-in.
Ga hiervoor naar onze incheckbalies op de luchthaven. De balies gaan 3 uur voor vertrek open en sluiten 60 minuten voor de geplande vertrektijd.

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief!

Helaas konden we uw aanmelding voor de nieuwsbrief niet afsluiten. Probeer het nogmaals.

Dit e-mailadres ${EMAIL} is reeds geregistreerd.

De openings- en sluitingstijden voor de web-check-in en mobiele check-in kunnen per luchthaven van vertrek verschillen. Hier kunt u de precieze tijden voor de web-check-in en mobiele check-in op uw luchthaven van vertrek controleren.

Opmerking over langeafstandsvluchten

De web-check-in is momenteel alleen voor vluchten naar/vanaf Mauritius beschikbaar.
Voor vluchten naar/vanaf Miami, Orlando, Las Vegas, Seattle, Fort Myers, Bangkok, Phuket, Cancun, Havanna, Varadero, Punta Cana, Puerto Plata, Montego Bay, Cape Town, Windhoek  is momenteel helaas geen web-check-in mogelijk. 
Ga hier naar onze incheckbalies op de luchthaven. De balies gaan 3 uur voor vertrek open en sluiten 60 minuten voor de geplande vertrektijd.  

Omboekingen, naamswijzigingen en naboekingen

Ook omboekingen, naamswijzigingen en naboekingen van extra diensten (bijv. bagage) via de website zijn alleen mogelijk zolang de web-check-in en mobiele check-in op uw luchthaven geopend is.

Controleer hier de precieze tijden voor de web-check-in en mobiele check-in op uw luchthaven van vertrek: